EFFEKTIV OCH LÖNSAM FÖRHANDLINGS-TEKNIK

En utbildning för dig som arbetar med försäljning och som vill uppnå mer i förhandlingarna med kund.

 

Omfattning: Utbildningen omfattar 2 dagar. 
Deltagare: 12 personer/kurstillfälle 
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som förhandlar om produkter, tjänster eller idéer. Utbildningens tyngpunkt läggs på förhandling ifrån säljarens perspektiv.

UTBILDNINGSFORM/PEDAGOGIK

Utbildningen genomförs främst som lärarledda kurs- tillfällen, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande.


MÅL MED UTBILDNINGEN

Vad är det som avgör vem som vinner en förhandling? När övergår säljsamtalet till förhandling? I denna utbildning ger vi dig de rätta verktygen och själv- förtroendet för att uppnå en succé i förhandlingen. Få kunden att känna sig som en vinnare och skapa därigenom lönsammare affärer!


UTBILDNINGSINNEHÅLL

  • Förbered en strukturerad förhandling.

  • Skillnaden på säljsamtal och förhandling.

  • Lär dig frågemetodiken för att få ett lyckat avslut.

  • Ska man tacka nej till en affär? I så fall när?

  • Hållbara argument.

  • Sluta sänk priset, det finns alternativ!