Vad är ett KUND-EKG?


KUND-EKG är en kundundersökning i intervjuform med fokus på företags relation, service och försäljning. Syftet med undersökningen är att få kännedom om marknadens uppfattning av det aktuella företaget, genom att analysera kunders uppfattning av personalen, produkterna, varumärket och organisationen. Materialet kan med fördel användas för att kvalitetssäkra kundrelationer och stärka intern personal samt också som en del i internt kvalitetssystem. I uppdraget ingår även återkoppling där vi tillsammans går igenom resultatet och presenterar konkreta åtgärder förslagsvis under en kick-off.

Genom att analysera din försäljning, såväl internt som externt, hittar vi en målbild och skapar utifrån den en arbetsmetod som kommer att öka din försäljning. Därefter genomför vi kundintervjuer anpassade efter er verksamhet. Resultatet av intervjuerna blir ett hjälpmedel för att stärka dina kundrelationer och skapa bättre affärer.

Detta vinner ni

• Du behöver inte gissa längre – du kommer att VETA vad kunden tycker

• Du får full kontroll på försäljningens styrkor och svagheter

• Marknadsbearbetningen får du på köpet

• Dokumenterat kvitto på hur organisationen fungerar

• Inför samtalet upplyses kunderna om att de kommer bli kontaktade av Finnveden
Säljkraft, det för att också bygga & stärka varumärket.

• Vi samlar in all rådata och gör en sammanställning

• Sammanställning och presentation genomförs vid tillfälle för hela bolaget alternativt
styrelse/ledning

 

Utbilda dig och dina säljare.

Läs om våra utbildningar för säljare, utbildningarna är anpassade för både nya och erfarna säljare.

Extern säljare.

Behöver du tillfällig förstärkning i din säljorganisation? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.