KVALITETSSÄKRA DINA KUNDMÖTEN.

Hur kan jag i min roll påverka företagets utveckling och försäljning? Hur blir jag en ambassadör för företagets varumärke?

 

Omfattning: Utbildningen omfattar 1 dag. Deltagare: 20 personer/kurstillfälle 
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som träffar kunder i icke säljroll, t.ex. servicetekniker, reparatörer, montörer m.m, men utbildningen kan också ses som en allmän ambassadörskapsutbildning för alla på företaget.

UTBILDNINGSFORM/PEDAGOGIK

Utbildningen genomförs främst som lärarledda kurs- tillfällen, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande. Kan med fördel kombineras med Kund-EKG.

MÅL MED UTBILDNINGEN

Kvalitetssäkra företagets ambassadörer. Deltagarna får kunskaper och ökad medvetenhet om hur de påverkar företagets varumärke och resultat.

UTBILDNINGSINNEHÅLL

  • Rollen som servicegivare och bemötare.

  • Att bära upp ett varumärke.

  • Få nöjdare kunder och ökad försäljning.

  • Klagomålshantering och problemlösning.

  • Hur gör jag succé i kundmötet?

  • Jag – den avgörande faktorn!