Vad är Marknadspuls?


Marknadspuls är en marknadsundersökning i intervjuform med fokus marknadens intresse och marknadens mognad. Syftet är att få kännedom om marknadens uppfattning om det aktuella företaget. Genom att analysera kunders uppfattning och känsla av tjänsterna, produkterna och varumärket. Materialet kan med fördel användas för att kvalitetssäkra produkten, tjänsten och uppskatta marknaden. I uppdraget ingår även återkoppling där vi tillsammans går igenom resultatet och presenterar konkreta åtgärder förslagsvis under en kick-off.· Du får full kontroll på marknadens styrkor och svagheter

· Heta leads

· Konkurrenter

· Vi samlar in all rådata och gör en sammanställning

· Sammanställning och presentation genomförs vid tillfälle för hela bolaget alternativt styrelse/ledning.

Detta vinner ni

 • Marknadsbearbetning

 • Egna säljkåren kan fokusera på rätt sak

 • Använda resurserna rätt

 • Sprida Varumärket

 • Få input från kund

 • Heta leads

 • Kunskap om konkurrenterna på marknaden

 • Öppna / väcka intresset för er som företag

 • Kunskap om branschkoder / SNI-koder

 • Struktur inför eget arbete

 • Ögon utifrån, andra ben

 • Objektiv bedömning

 • Statistik

 • Behandla alibi

 

Utbilda dig och dina säljare.

Läs om våra utbildningar för säljare, utbildningarna är anpassade för både nya och erfarna säljare.

Extern säljare.

Behöver du tillfällig förstärkning i din säljorganisation? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.