Träning är A & O!

Vi tränar och utbildar, föreläser och driver säljakademier runt om i världen. Vårt fokus ligger på sälj/marknad, ambassadörskap, ledning, employment branding och bygga team.

I vår säljskola finns utbildningar inom förhandlingsteknik, försäljning, ambassadörskap och kundservice. Självklart skräddarsyr vi även sälj-, marknads- och kundrelationsutbildningar vid behov.

Nytt för i år: Social Video Utbildning - för dig som arbetar på marknad! Framtiden är rörlig. Är du?


Aktuella utbildningar:


VÅRA UTBILDNINGAR

UTVECKLAS MED FÄRGER!


Vem är du och vem är de andra? Varför upplevs samma situation på olika sätt? Förstå dig själv och andra genom färger.

Omfattning: Utbildningen omfattar en dag. Deltagare: 10-50 personer
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som ytterligare vill förstå sig själv, förstå sin omgivning, utnyttja styrkor och undvik svagheter. För att få företaget att växa, få ett framgångsrikt team, hur vi tillsammans kan nå våra mål och få effektiva resultat.

Säljare, hur maximerar du din försäljning?


En utbildning för alla som jobbar med försäljning på fältet och som vill se förändring i resultatet och i kundmötet.


Omfattning: Utbildningen omfattar 2+1 dagar.
Deltagare: 12 personer/kurstillfälle
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Göteborg. Vid önskemål kan utbildningen genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till säljerfarna och sälj- etablerade personer som har, eller kommer att få ansvar att genomföra kundbesök ute på fältet. Personer som ytterligare vill stärka sin roll som driven säljare på en allt mer utmanande marknad.

Effektiv och lönsam förhandlings-teknik.


En utbildning för dig som arbetar med försäljning och som vill uppnå mer i förhandlingarna med kund

Omfattning: Utbildningen omfattar 2 dagar.
Deltagare: 12 personer/kurstillfälle
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som förhandlar om produkter, tjänster eller idéer. Utbildningens tyngpunkt läggs på förhandling ifrån säljarens perspektiv.

Kvalitetssäkra dina kundmöten.


Hur kan jag i min roll påverka företagets utveckling och försäljning? Hur blir jag en ambassadör för företagets varumärke?

Omfattning: Utbildningen omfattar 1 dag. Deltagare: 20 personer/kurstillfälle
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som träffar kunder i icke säljroll, t.ex. servicetekniker, reparatörer, montörer m.m, men utbildningen kan också ses som en allmän ambassadörskapsutbildning för alla på företaget.

Hantera kunder proffsigt och lönsamt.


En utbildning för att maximera försäljningen inom kundtjänst och orderhantering.

Omfattning: Utbildningen omfattar 2 dagar. Deltagare: 16 personer/utbildning
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kund- service. Du arbetar kanske idag som innesäljare, kundtjänst, orderhanterare, leveransbevakare och dylikt.

Ny säljare? Hur maximerar du din försäljning?


En utbildning för nya säljare som jobbar med försäljning på fältet.

Omfattning:
Utbildningen omfattar 2+1 dagar. Deltagare: Max 12 personer/kurstillfälle
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din roll som säljare ute på fältet, och som vill förbereda dig i din nya roll som säljare på en alltmer utmanade marknad.