Utvecklas med färger!

Vem är du och vem är de andra? Varför upplevs samma situation på olika sätt? Förstå dig själv och andra genom färger.

 

Omfattning: Utbildningen omfattar en dag. Deltagare: 10-50 personer
Plats för genomförande: Värnamo, Jönköping, Varberg, Göteborg eller enligt önskemål. Utbildningen kan också genomföras företagsförlagd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som ytterligare vill förstå sig själv, förstå sin omgivning, utnyttja styrkor och undvik svagheter. För att få företaget att växa, få ett framgångsrikt team, hur vi tillsammans kan nå våra mål och få effektiva resultat.

Utbildningsinnehåll

  • Förberedelser

  • Sammanfattning och dokumentation

  • DISC-analys

  • Gruppanalys – hur ser vår grupp ut

  • Analys – min personliga profil

  • Genomförande med 100 % närvaro och engagemang

  • Workshops, övningar för ökad förståelse

  • Uppföljningssamtal med uppdragsgivare/ledning

Mål med utbildningen

– Bättre kommunikation
– Ta fram nyttan i våra olikheter på riktigt
– Trevligare arbetsklimat
– Starkare team
– Utveckla ledarskap
– Bättre rekryteringar

Utbildningsform/pedagogik

Utbildningen genomförs främst som lärarledd kurs, men innehåller även självstudier. Atmosfären är öppen och bygger på ett högt engagemang och aktivt deltagande. Utbildningen kommer att berör ett av dessa tre koncept.

”Kommunikation med färger” lär deltagarna att undvika missförstånd och få det roligare tillsammans. Till grund ligger DISC-teorin, utvecklad av Dr William Moulton Marston.

”Sälja med färger” utgår från att säljarens framgång bygger på både kunskap om försäljning samt om sitt eget och omgivningens beteende.

”Leda med färger” Förändring kan inte ske uppifrån och ner och det kommer inte hända något efter ett par PowerPoint-presentationer.